Onderwijs

December 2015 verscheen een AO-boek van mijn hand: Skipping the Classroom, over onderwijs in het virtuele tijdperk. In het onderwijstijdschrift Profiel verscheen in dezelfde maand een groot artikel hierover. Onderaan deze pagina het voorwoord van de redactie.

skipping aoprofiel 12 2015

Tot eind jaren ’90 was ik adjunct-directeur van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB; destijds Colo). Ik heb me onder andere bezig gehouden met:

  • Herpositionering en reorganisatie van SBB/Colo
  • Herstructurering Kenniscentra Onderwijs Bedrijfsleven (Herstructureringsfonds)
  • Systeemwijziging bekostiging educatie en beroepsonderwijs
  • Internationale diplomawaardering
  • Invoeren branche-CAO en voeren CAO-onderhandelingen
  • Informatiestatuut ministerie – onderwijsveld
  • Europees programma Euroqualification (lid van het Financial Committee Brussels)
  • MBA-afstudeeronderzoek: kwaliteitszorg binnen professionele organisaties (toegepast op SBB/Colo).

Vanaf midden jaren ’80 tot in de jaren ’10 was ik freelance auteur en docent beveiligingsopleidingen bij de LOI.

 

Hourglass Simbol

Skipping the Classroom, over onderwijs in het virtuele tijdperk

Voorwoord van de redactie: Flipping the Classroom is tegenwoordig een begrip in het onderwijs. Het is één van de manieren om via digitale oplossingen verbeteringen aan te brengen binnen het huidige onderwijssysteem. Uiteraard zijn dit belangrijke ontwikkelingen, maar we moeten ook verder vooruit kijken. Immers, de komende jaren maken we de overstap van het digitale naar het virtuele tijdperk. Dat zal grote gevolgen hebben voor het onderwijs(systeem). Zo is maar de vraag of we over een aantal jaren het onderwijs nog organiseren zoals nu: in gebouwen verdeeld in lokalen met een docent voor de groep die aan alle leerlingen dezelfde standaard lesstof presenteert. De auteurs van het boek @Hearts @Minds #Transreality denken van niet en voorzien het einde van het traditionele klaslokaal. In deze AO wordt niet alleen een nieuw virtualistisch perspectief op het onderwijs geschetst, maar dit ook vertaald naar een Metagame waarbinnen het onderwijs zich kan afspelen. Tenslotte gaan de auteurs in op het veranderingsproces. ISBN: 9789085872016