Overheid

Van 2005 tot 2012 ben ik gemeentesecretaris / Algemeen Directeur van de gemeente Noordoostpolder geweest. Daarbij heb ik altijd bijzondere belangstelling gehad voor organisatieanalyse en -ontwikkeling, mede in relatie tot dienstverlening, digitalisering en Het Nieuwe Werken; ook was ik betrokken bij de strategie digitale dienstverlening Dimpact.

Als founder ben ik tot 2018 betrokken geweest bij Publiek.nl, dat staat voor een Open Source Publieke Sector: organisaties die gebruik maken van elkaars kennis en capaciteiten door Organisatie Onafhankelijk Werken.

publoek logo

Concepten die ik afgelopen jaren heb ontwikkeld maar nog niet verder heb uitgebouwd zijn Virtuelegemeente, een faciliteit voor Opgaven Gestuurd Werken (zie: virtuelegemeente.nl) en daarnaast de Publiek Academie. Voor beide concepten zoek ik partijen om dit verder op en uit te bouwen.