Overheid

Van 2005 tot 2012 ben ik gemeentesecretaris / Algemeen Directeur van de gemeente Noordoostpolder geweest. Daarbij heb ik altijd bijzondere belangstelling gehad voor organisatieanalyse enĀ -ontwikkeling, mede in relatie tot dienstverlening, digitalisering en Het Nieuwe Werken; ook was ik betrokken bij de strategie digitaleĀ dienstverlening Dimpact.

 

publoek logo

Publiek.nl staat voor een Open Source Publieke Sector: organisaties die gebruik maken van elkaars kennis en capaciteiten door Organisatie Onafhankelijk Werken. Het concept van Publiek.nl heb ik al in 2012 bedacht en dit heeft inmiddels geresulteerd in een organisatie met een enthousiast team. Als founder was ik tot 2017 betrokken bij de concept- en marktontwikkeling zoals het concept Virtuelegemeente, een faciliteit voor Opgaven Gestuurd Werken (zie: virtuelegemeente.nl). Daarnaast is inmiddels de Publiek Academie actief; ik ben docent voor de training Van digitale naar virtuele overheid.