Veiligheid

Mijn eerste functie (naast mijn studie) was destijds bedrijfsrechercheur bij Vendex (V&D warenhuizen); daarna is het thema veiligheid en hulpverlening altijd deel blijven uitmaken van mijn opleidingen (MCDM en Commandeur Brandweer) en  (neven)werkzaamheden. Eerst als auteur van security-opleidingen voor de LOI, later als vrijwillig brandweercommandant, regionaal commandant van dienst / operationeel leider, lid van de Landelijke Operationele Staf (LOS/LOCC), Coördinerend Gemeentesecretaris Crisisbeheersing, Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACB) en Examinator ACB. Daarnaast heb ik gedurende vele jaren gemeenten, brandweren en regio’s geadviseerd over organisatorische en operationele zaken.

rcvd logo

Ervaring brandweer (rang: Commandeur)

 • Operationeel Leider / RCVD (GRIP 2 t/m 4); Lid Landelijke Operationele Staf (LOS/LOCC)
 • Commandant brandweerkorps (5 jaar)
 • Strategisch adviseur brandweer; lid MT (100.000+ gemeente)
 • Bestuurlijke begeleiding regionaliseringstraject brandweren
 • Begeleiding meerdere korpsen en regio’s m.b.t. regionalisering
 • Plan van Aanpak vorming regionale brandweer
 • Verbetertraject bedrijfsvoering lokale brandweer
 • Operationele herstructurering en innovatie operationele brandweerzorg (100.000+ gemeente)
 • Begeleiding herstructurering brandweerorganisatie
 • Verbetertraject samenwerking lokale brandweren
 • Analyse- en verbetertraject fusie van twee lokale brandweerorganisaties
 • Publicatie over de Leidraad Brandweercompagnie (in Brand- en Brandweer)

Ervaring bevolkingszorg

 • Coördinerend Gemeentesecretaris
 • Examinator Algemeen Commandant Bevolkingszorg (IFV)
 • Herinrichting Kolom Bevolkingszorg / Interregionale Samenwerking Bevolkingszorg
 • Integratie Bevolkingszorg (gemeenten) binnen het LOCC en de LOS
 • Managementraad Bevolkingszorg (voorheen LO-CGS)
 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg (piketdienst)

Ervaring crisisbeheersing

 • Lid Veiligheidsdirectie
 • Stuurgroep Regionaal Crisisplan
 • Stuurgroep Meldkamer / Operationeel Centrum Midden Nederland (OCMNL)
 • Integratie Gemeenten binnen het LOCC en de LOS
 • Operationeel Leider / RCVD; Lid Landelijke Operationele Staf (LOS/LOCC)
 • Lid Redactieraad Crisisbeheersing
 • Afstudeeronderzoek MCDM: Overstromingsrisico’s en Crisisbeheersing
 • Positie- en capaciteitsbepaling provincies in relatie tot crisisbeheersing

Ervaring Security

 • Ontwikkelen les- en leerstof detailhandelbeveiliging
 • Bedrijfsbeveiliging grootschalige detailhandel
 • Bedrijfsrecherche
 • Afstudeeronderzoek (Erasmus Universiteit): Beveiliging en Detailhandel